Társasági adó

Tisztelt Partnerünk!

Szeretnénk figyelmébe ajánlani két pénzügyi opciót a LED falaink megvásárlásához. Az egyik a társasági adó által nyújtott lehetőség, a másik pályázati úton történő beszerzés.

Mindkét finanszírozási módban szereztünk már tapasztalatot az elmúlt években és ezen tudásunkkal szeretnénk segíteni az Ön eszközvásárlását.
A Magyar Országgyűlés 2011. június 27-én módosította a Sport-, valamint a Társasági adóról szóló törvényeket. Ez lehetővé teszi az öt látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-ig. A sportági szervezetek a társasági adóból származó forrásaikat, tárgyi eszköz (LED fal) beruházásra, eredményjelző építésre is fordíthatják.

Azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével, társaságiadó-kedvezményt továbbá – kisebb mértékű – adóalap kedvezményt is kapnak.

Az adókedvezmény részleteit a 2011. július 1-jén megjelent kormányrendelet tartalmazza:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100107.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100039.NEM&celpara=#xcelparam

Minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás adhat támogatást (kivéve az állami tulajdonú TAO-alanyt). A támogatás (juttatás) összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül, így nem növeli meg a társasági adó alapját.

Érdemes támogatni!
Az a vállalkozás vagy társaság, amely él a támogatás lehetőségével, leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével megegyező adókedvezményt is igénybe vehet. Vagyis kétféle adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:
- a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)
- a csökkentett adóalap után számított társasági adóból pedig levonható a támogatás teljes összege,
- kiegészítő támogatást kell nyújtani a sportágnak az adóalapcsökkenésből származó megtakarítás 75 %-ig.
Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében.

Támogatható területek
A támogatást a támogatott szervezetek csak meghatározott területek fejlesztésére használhatják fel:
- utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,
- versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,
- személyi jellegű ráfordításokra,
- tárgyi eszköz beruházásra, felújításra.

A támogatás menete
1. lépés: Sportfejlesztési program benyújtása
A támogatásra jogosult szervezet első lépésben ún. sportfejlesztési programot nyújt be  szövetséghez,amely a következő sportévben végrehajtani kívánt programot mutatja be, alátámasztva a megvalósításához szükséges támogatási összegekkel (a pályázatok benyújtására minden év március 1. és április 30. között van lehetőség). E programot a sportági szövetség – mint hatóság – elbírálja, és a tartalmi, formai követelmények megléte esetén részben vagy egészben jóváhagyja. A jóváhagyásról a sportszervezet határozatot kap, amely a megszerezhető támogatást is tartalmazza. A támogatási összegekhez minimum 10% önrész szükséges, a kiadás jogcímétől függően.

2. lépés: Támogató keresése
Következő lépésben a sportszervezet támogatót keres. A támogató olyan köztartozásmentes gazdasági társaság lehet, amely pozitív adóalappal bír. A támogatás összegéről, annak folyósításának feltételeiről a sportszervezet és a támogató szerződést köt.
3. lépés: Támogatás átutalása
A támogató a kiállított támogatási igazolás alapján teljesíti a támogatás utalását.

4. lépés: Adókedvezmény
A Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a támogatást december 31-ig át is utalja. Az adókedvezmény igénybevételére csak az utalás (pénzügyi) évében van lehetőség. Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követően érvényesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet, az adókedvezményt három évig tovább lehet vinni.